Pages Navigation Menu

jarenlange ervaring in opleidingen rond EHBO, REANIMATIE, AED, REDDING, ZWEMMEN en SPORTKAMPEN

Lid worden

ReSQ lidmaatschapsbijdrage 2019

€ 30 lid ReSQ + RedFed

ReSQ-RedFed leden ontvangen volgende voordelen:

  • De tarieven voor onze reddersbijscholingen worden verminderd met € 15.
  • Kortingen en voordelen op andere initiatieven van onze club.
  • Leden zijn lid van de Vlaamse ReddingsFederatie.
  • Leden ontvangen van RedFed 3 maandelijks tijdschrift “de Boei”.
  • Verder heb je volgende voordelen als lid van de Vlaamse ReddingsFederatie vzw.

Lid worden van ReSQvzw kan door:

  • Het ledenformulier onderaan in te vullen.
  • Jaarlijks betalen van de lidmaatschapsbijdrage van € 30.
  • ReSQ rekeningnummer BE48 979-9965608-27 met vermelding van lid ReSQvzw 2018

“Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden uw gegevens opgenomen in onze verwerking (naam, adres van de bestandhouder) van de ledenadministratie.
U hebt recht op inzage, afschrift en verbetering.”

Een deel van het lidgeld kan je recupereren door een terugbetaling van je mutualiteit. Breng dit mee naar 1 van onze activiteiten en we vullen het graag voor je in.
Zie hiervoor extra informatie.


 

ReSQ lidmaatschap inschrijvingsformulier 2019

ReSQ lidmaatschapsbijdrage 2018.