Pages Navigation Menu

jarenlange ervaring in opleidingen rond EHBO, REANIMATIE, AED, REDDING, ZWEMMEN en SPORTKAMPEN

Info AED

Bij een plotse hartstilstand is het van vitaal belang om zo snel mogelijk een elektrische schok toe te dienen. De AED of Automatische Externe Defibrillator kan deze eerste schok toedienen en zo de kans op overleven doen stijgen met maar liefst 70%. Sinds 21 september 2006 is er een wet die het gebruik van een AED vrij toelaat voor iedereen. Ook jij kan vanaf nu het verschil maken bij een levensbedreigende situatie. Op 18 mei 2007 is deze wet aangepast. We hebben gezorgd voor een kwalitatief aanbod binnen elk budget in combinatie met een goed onderhoud en kwaliteitsvolle opleiding.

Filmpjes:

Hart EKG Hartfibrillatie EKGHartfibrillatie Sinustrachicardy

Een AED is een toestel dat levens kan redden:

Elk uur van de dag wordt er een Belg getroffen door een plotse hartstilstand.  In 85% van de gevallen verliest het hart zijn normale ritme en begint het te “fibrilleren”.  Het hart kan geen bloed meer rondpompen en het lichaam loopt snel ernstige schade op.  Slechts 5% à 10% van de slachtoffers overleeft vandaag zo’n hartstilstand.  Het enige wat kan helpen is het slachtoffer zo snel mogelijk een elektrische schok toedienen.

Onderzoek toont aan dat de overlevingskans met 10% daalt per minuut die voorbij gaat tussen het stilvallen van het hart en het krijgen van de eerste schok.  Het geven van deze schok was vroeger voorbehouden voor de ambulancediensten.  De eerste hulpverlener kon enkel starten met reanimatie en moedeloos wachten op hun komst.

Vandaag moeten we niet langer te wachten op gespecialiseerde medische hulp om daadwerkelijk te helpen.  Vandaag mag iedereen met behulp van een AED die levensnoodzakelijke eerste elektrische schok toedienen en zo een leven redden.

Persoonsgebonden risicofactoren voor het krijgen van een plotse hartstilstand zijn:
– Leeftijd: vooral de leeftijdsgroep 50-75 jaar loopt risico
– Geslacht: plotse hartstilstand komt eerder voor bij mannen
– Levenstijl: Roken, ongezonde voeding, weinig sport verhogen het risico
Sport, stress en andere belastende factoren kunnen een plotse hartstilstand uitlokken.  Toch stellen we vast dat het overgrote deel van de plotse hartstilstanden zich thuis voordoen. Wellicht is dit louter te wijten aan het feit dat mensen veel meer thuis vertoeven.

Ondanks het nut van een AED blijven andere schakels van belang om de overlevingskans te verhogen.  Samen noemen we deze schakels ‘de keten van overleven’.
Elke schakel is belangrijk en dient zo snel mogelijk voldaan te worden.

  1. Verwittigen van de hulpdiensten:
  2. Starten met CPR
  3. Toedienen van schok met behulp van AED
  4. (Een adequate behandeling door medisch geschoold team)