Pages Navigation Menu

jarenlange ervaring in opleidingen rond EHBO, REANIMATIE, AED, REDDING, ZWEMMEN en SPORTKAMPEN

Info Reanimatie

Algemeen:

We volgen de “European Resuscitation Council” richtlijnen voor reanimatie ERC 2010.

Het is heel belangrijk om GASPING te herkennen.  Dit is een onregelmatig ademhaling die rechtstreeks verwijst naar een hartstilstand.
Het is dus van levensbelang hier snel op te reageren.
Start met hartmassage!
In de volgende filmpjes kan je een redding volgen waar gasping goed te zien is.

Filmpjes:

Ademhaling: Gasping 1Gasping 2
Bloedsomloop: Hart EKG Hartfibrillatie EKGHartfibrillatie Sinustrachicardy

Cursus/examen:

Een volwassen slachtoffer kan in 4 mogelijke situaties terecht komen.
Kinderen en babies in 2 mogelijke situaties.
Elk van deze situaties kunnen in een reanimatie testafname geschetst worden.
Volg dit stroomschema om juist te reageren in elke situatie!

Voor de evaluatie van een examen reanimatie wordt sinds dit jaar ook gewerkt met een listing van fouten, 1 grote of 3 kleine fouten leiden automatisch tot een uitsluiting.

Hulpmiddellen:

De veiligheid van de hulpverlener is prioriteit.  Bescherm dus jezelf bij het toedienen van de eerste zorgen.  Om CPR uit te oefenen bestaan er een aantal hulpmiddellen die het rechsstreeks contact met het slachtoffer belemmeren.

een aantal foto’s zijn ontleent uit :’Moduleteksten Redder – Publicatiefonds VTS-Bloso auteur: Vlaamse Reddingscentrale vzw’

 

Bijlage

CPR overzicht fouten
verschillende situaties CPR
Reanimatie stroomdiagram ERC 2010
Reanimatie volwassene ERC 2010
Reanimatie kind ERC 2010
Reanimatie baby ERC 2010