Pages Navigation Menu

jarenlange ervaring in opleidingen rond EHBO, REANIMATIE, AED, REDDING, ZWEMMEN en SPORTKAMPEN

Mutualiteit + Fiscaal Attest

Fiscaal attest voor sportkampen

Per kind kan tot € 11,20 per dag afgetrokken worden. Dat betekent dat voor een sportkamp van 5 dagen 56 euro afgetrokken kan worden.
Een deel wordt ingevuld door onze organisatie. Het andere deel wordt ingevuld door de ouder en afgetekend door de gemeente/stad.

Welke ReSQ activiteiten komen in aanmerking : – sportkampen
Het attest zal klaar liggen op de kampplaats

 

Terugbetalingen mutualiteiten

Een aantal mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van inschrijven voor sportactivteiten of een sportclub.
Let op: de terugbetaling is soms beperkt tot een bepaalde leeftijd.  Via deze weg willen wij je in de mate van het mogelijke informeren over deze terugbetalingen.  De voorwaarden verschillen sterk per mutualiteit.
Indien je reeds een terugbetaling krijgt voor andere activiteiten zal je ook minder of geen terugbetaling meer kunnen ontvangen.

Activiteiten die in aanmerking komen:
– zwemlessen voor kinderen
– lidmaatschap van onze club

Cursussen & bijscholingen Hoger Redder komen meestal niet rechtstreeks in aanmerking omdat het hier gaat over eenmalige activiteiten, maar:
– deelnemers van een cursus Hoger Redder worden automatisch voor 1 jaar lid van de club,
– door lid te worden van onze club krijg je ook korting op onze reddersbijscholingen.

Wat moet je doen:
We hebben per mutualiteit getracht na te gaan wat je moet doen. Staat uw mutualiteit er hieronder niet bij of is de informatie onvolledig, vraag het dan even na bij je mutualiteit:  ze geven je dan een document dat je kan laten invullen door de club.  (Graag ontvangen wij ook uw opmerkingen om deze informatie te vervolledigen).

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen kennen een jaarlijkse tegemoetkoming toe van 30€ op het bedrag van de aansluiting bij een sportclub, en dit ongeacht de leeftijd. Deze tegemoetkoming is geldig voor alle leden van het gezin.  (download het aanvraag formulier)
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
CM heeft een tegemoetkoming van maximaal 15 euro per jaar.
– lidmaatschap van een sportclub of -centrum
– inschrijvingsgeld voor sportkampen (download het formulier)
– deelname aan jog- of zweminitiatie   (download het formulier)
Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Er wordt een terugbetaling voorzien van 25€ op het lidgeld van de sportclub.
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
Er is een mogelijk om een terugbetaling van 12,5€ te ontvangen voor wie het wellnessvoordeel geniet. (download het aanvraag formulier)
Part&na Onafhankelijk Ziekenfonds
15€ per jaar en per aangeslotene. (download het aanvraag formulier)
Onafhankelijk Ziekenfonds
Onafhankelijk Ziekenfonds biedt alle gezinsleden een tussenkomst van € 12,00 voor het lidgeld bij de sportclub (voor de duur van een sportseizoen). Ieder kalenderjaar opnieuw, ongeacht de leeftijd.(download het aanvraag formulier)
Euromut
Een vaste tegemoetkoming tot € 15/jaar.  Voor de tegemoetkoming van het lidmaatschap bij een sportclub: bezorg ons een kopie van de lidkaart, het inschrijvingsattest of het betalingsbewijs.