Pages Navigation Menu

jarenlange ervaring in opleidingen rond EHBO, REANIMATIE, AED, REDDING, ZWEMMEN en SPORTKAMPEN

Reddersbijscholing 2019! Inschrijven kan reeds!

Elk gebrevetteerde redder moet elk kalenderjaar minimum  1 bijscholing volgen.
Volgens de wetgeving mag je anders niet meer aan het zwembad staan ter beveiliging van de baders.
Daarbovenop worden al je reddingsskills nog eens opgefrist. Kan nooit geen kwaad!
Ons ReSQ-team probeert elk jaar net dat tikkeltje anders te doen dan het jaar dat voorbij is.
In 2019 zal dat niet anders zijn. De voorbereidingen zijn dan ook al volop bezig.
We hebben nog een aantal extra data/plaatsen voorzien om iedereen voldoende keuzes te geven om een bijscholing
te volgen.
Je kan vanaf nu reeds inschrijven via onze site.
Bepaalde plaatsen zitten heel snel vol. Vergeet niet na het inschrijven zo snel mogelijk te betalen. Dan pas is je plaats gevrijwaard.
Tot in 2019 in … !