Pages Navigation Menu

jarenlange ervaring in opleidingen rond EHBO, REANIMATIE, AED, REDDING, ZWEMMEN en SPORTKAMPEN

Hoogtepunt van de redderscursus : EXAMEN!


“Een paar ‘sfeerfoto’s van de deze stressvolle dag!”

From Redderscursus examen, posted by Resq Annemie Inge Pieter on 12/03/2017 (51 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2